Werkgroepen

De Commissie kan, via de oprichting van werk- en studiegroepen, een beroep doen op deskundigen en het advies van derden vragen. Deze werkgroepen kunnen enkel worden opgericht bij beslissing van de Commissie voor de voorbereiding van thematische of bijzonder complexe adviezen of voor de voorbereiding van wetgeving of specifieke reglementering.

In elke werkgroep zetelen ten minste twee Commissieleden of één Commissielid en één lid van het wetenschappelijk secretariaat. Een Commissielid of een lid van het wetenschappelijk secretariaat neemt het voorzitterschap waar.

Er wordt periodiek en minstens trimestrieel gerapporteerd aan de Commissie over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroepen. Op het einde van de opdracht, wordt een schriftelijk verslag voorgesteld aan de Commissie door de voorzitter van de werkgroep.

1. Permanente werkgroepen

1.1 Herziening CBN-adviezen

Samenstelling

Mevr. E. Gossé zit de werkgroep voor.

De overige leden zijn dhr. W. Aerts, dhr. E. Causin, mevr. M. Claes, mevr. C. Collet, dhr. D. Couturier, dhr. D. Darte, mevr. E. De Wielemaker, mevr. P. Everaert, dhr. J-F. Hubin, mevr. L. Pinte, mevr. M. Ploumen.

Het wetenschappelijk secretariaat wordt waargenomen door mevr. E. Gossé.

Opdracht van de werkgroep

  • De werkgroep screent bestaande adviezen op hun verdere toepasbaarheid.
  • Waar nodig maakt de werkgroep een voorstel tot actualisatie aan de Commissieleden over. 

De vergaderingen van 2011:

31-01-2011 Verslag, 28-02-2011 Verslag, 25-03-2011 Verslag, 29-04-2011 Verslag, 27-06-2011 Verslag

 De vergaderingen van 2012:

17-02-2012 Verslag , 23-03-2012 Verslag , 27-04-2012 Verslag , 25-05-2012 Verslag , 09-11-2012 Verslag , 20-12-2012 Verslag

1.2 Verenigingen en stichtingen

Samenstelling

Mevr. S. Podevijn zit de werkgroep voor.

De overige leden zijn dhr. H. De Cnijf, dhr. D. Allard, dhr. F. Khrouz, dhr. D. Delvaux, dhr. C. Ledoux, dhr. Y. Stempnierwsky, dhr. E. Bauwens, dhr. M. Tuerlinckx, dhr. E. De Lembre, dhr. P. De Bruyne, dhr. S. Tuytten,  mevr. L. Leon, dhr. J.L. Van Campenhout, dhr. F. Maillard, dhr. J. Vilain, dhr. M. De Wolf, dhr. D. Darte.

Het wetenschappelijk secretariaat wordt waargenomen door mevr. A.L. Losseau

Opdracht van de werkgroep

Conform haar huishoudelijk reglement van 17 december 2008, heeft de CBN beslist de werkgroep “Verenigingen en Stichtingen” op te richten.

De werkgroep wordt belast met de volgende taken:

  • de voorbereiding van adviezen en aanbevelingen, die de CBN op verzoek of op eigen initiatief verstrekt, inzake de boekhouding en de jaarrekening van vzw’s, internationale vzw’s en stichtingen;
  • de identificatie van onduidelijkheden, leemten in de wetgeving of van bij te sturen of te verbeteren bepalingen met betrekking tot vzw’s en stichtingen.

De werkzaamheden van de werkgroep worden verricht overeenkomstig een werkplan dat werd goedgekeurd door de leden van de CBN tijdens de plenaire vergadering van mei 2010.

De vergaderingen van 2011:

10-01-2011 Verslag, 14-03-2011 Verslag, 9-05-2011 Verslag, 6-06-2011 Verslag


2. Tijdelijke werkgroepen

2.1 Werkgroep Fusies en splitsingen

Samenstelling

De leden zijn mevr. I. Vandewoesteyne, dhr. D. Delvaux, dhr. N. Piscador, dhr. D. Willermain, mevr. L. Pinte, dhr. A. Gonzalez Ruiz, dhr. Y. Debuysschere.

Opdracht van de werkgroep

  • De evaluatie van bestaande adviezen rond fusies en splistingen.
  • De uitwerking van voorbeelden omtrent splitsingen, inbreng van een algemeenheid en een tak van werkzaamheid.
  • Boekhoudrechtelijke bespreking van nieuwe evoluties binnen fusies en splitsingen.

De vergaderingen van 2011:

18-01-2011 Verslag, 25-02-2011 Verslag,

 De vergaderingen van 2012:

13.04.2012 Verslag, 15.06.2012 Verslag, 06.07.2012 Verslag,

De vergaderingen van 2013:

23.05.2013 Verslag, 20.06.2013 Verslag

 

2.2 Werkgroep Financiële instrumenten en afgeleide producten

Samenstelling

Dhr. I. Bogaert zit de werkgroep voor.

De overige leden zijn dhr. D. Delvaux, dhr. J-F Hubin, dhr. Y. Peeters, dhr. G. Quaghebeur, dhr. Y. Verdingh, dhr. M. Colinet, mevr. V. Tai, dhr. G. Giroulle, dhr. L. Lambert de Rouvroit, dhr. P. Drijkoningen.

Het wetenschappelijk secretariaat wordt waargenomen door dhr. I. Bogaert.

Opdracht van de werkgroep

  • De voorbereiding van een ontwerpadvies inzake de toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten.

  • Het maken van een inventaris van de meest voorkomende financiële en afgeleide financiële instrumenten. Elk (type) geselecteerd instrument wordt uitgelegd waarna de boekhoudrechtelijke behandeling kan geanalyseerd worden.

De vergaderingen van 2011:

10-1-2011 Verslag, 1-4-2011 Verslag

De vergaderingen van 2012:

01-03.2012 Verslag

terug naar top
sitemap