Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2016/27: "Kosten van onderzoek en ontwikkeling: onderscheid tussen onderzoek en ontwikkeling - verduidelijking".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2016/26 : " Kilometerheffing "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2016/25 : "Kapitaalvermindering voor vorming van een reserve voor een voorzienbaar verlies".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/24 : " Uitzonderlijke resultaten: wijzigingen door het koninklijk besluit van 18 december 2015 "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/23 : " Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/22 : " Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken bij een geïnformatiseerde boekhouding "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Invoer: douanerechten en verlegging van de heffing van de btw ". Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 10 januari 2017 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Borgtochten betaald in effecten ". Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 6 januari 2017 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Groottecriteria - Boekjaar korter of langer dan 12 maanden ". Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 6 januari 2017 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Gezamenlijke controle - groottecriteria ". Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 5 januari 2017 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 16 november 2016.

 • Jaarboek 2016 CBNMet genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van haar Jaarboek 2016 aan.

  De CBN is sinds haar oprichting in 1975 bepalend voor de ontwikkeling van de boekhoudkundige doctrine via haar adviezen en aanbevelingen. Die creëren de nodige transparantie voor ondernemingen en verenigingen die het boekhoudrecht in de praktijk toepassen. Zo heeft de CBN ervoor gezorgd dat het Belgisch boekhoudrecht steeds bij de tijd is gebleven en aangepast werd aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

  Het CBN Jaarboek 2016 brengt alle gepubliceerde CBN-adviezen op gestructureerde wijze samen, gegroepeerd per rubriek van de jaarrekening en bijgewerkt tot eind december 2015. Het geeft daarnaast ook een overzicht van de relevantie Belgische en Europese regelgeving. De gedetailleerde inhoudstafel en het uitgebreide trefwoordenregister maken van het werk een zeer gerbuiksvriendelijk en vlot hanteerbaar werkinstrument. Het boek is verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans.

  Het CBN Jaarboek 2016 kost 105 euro en kan worden besteld bij uitgeverij Larcier. Leden van het BIBF, het IAB en het IBR genieten van bijzondere voorwaarden.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 26 oktober 2016.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB betreffende "Definition of a Business and Accounting for Previously Held Interests".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 28 september 2016.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/21: " Actualisatie van uitgestelde belastingen "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/20 : " Leveranciersschulden en schulden aan de overheid in het kader van een WCO "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/19 : " Consortium: toepasselijke rapporteringsstandaard - vrijstelling van subconsolidatie "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/18 : " Prestaties geleverd aan overheid - verschuldigde btw"

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/17 : " Verenigingen en stichtingen: certificatie van aandelen van handelsvennootschappen "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/16 : " Kosten van onderzoek en ontwikkeling: wijzigingen door het koninklijk besluit van 18 december 2015 "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/15 : " Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten " Dit advies vervangt advies 153/1.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/14 : " Bestellingen in uitvoering: wijzigingen door het koninklijk besluit van 18 december 2015 "

 • De CBN heeft een nieuw telefoonnummer : 02 221 83 00

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 7 september 2016.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Consortium - Lidmaatschapsrechten artikel 1401, 5 BW ". Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 19 oktober 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Vorming van een reserve voor een voorzienbaar verlies ". Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 17 oktober 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/13 :  " Verenigingen en Stichtingen : roerende voorheffing "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/12 : " Verjaarde schulden "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies "Kilometerheffing". Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 5 oktober 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/11 : " Boekhoudkundige verwerking van de cross currency swap "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/10 : " Schulden en vorderingen: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 67 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/9 : " Verwerving van een bebost terrein "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/8 : " Bepaling van de omzet van een franchisenemer "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/7 : " Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/6: " Verbeteringswerken aan gehuurde gebouwen "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 6 juli 2016.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Uitzonderlijke resultaten: wijzigingen door het koninklijk besluit van 18 december 2015 "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 31 augustus 2016 vóór 17 u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen meldt dat de nieuwe standaardschema’s van de jaarrekening voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016 ter beschikking werden gesteld op de website van de Nationale Bank van België.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 25 mei 2016.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Specifieke vragen met betrekking tot de bewaring van boeken en verantwoordingsstukken bij een geïnformatiseerde boekhouding "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 31 augustus 2016 vóór 17 u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Actualisatie van uitgestelde belastingen "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 31 augustus 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft een vacature voor een Franstalige vertaler. Functiebeschrijving, arbeidsvoorwaarden en modaliteiten: zie bijlage.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 15 juni 2016.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/5: " Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Bestellingen in uitvoering: wijzigingen door het koninklijk besluit van 18 december 2015 "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 augustus 2016 vóór 17 u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 augustus 2016 vóór 17 u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 augustus 2016 vóór 17 u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Kosten van onderzoek en ontwikkeling: wijzigingen door het koninklijk besluit van 18 december 2015 "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 augustus 2016 vóór 17 u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Prestaties geleverd aan de overheid - verschuldigde btw "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 augustus 2016 vóór 17 u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Leveranciersschulden en schulden aan de overheid in het kader van een WCO  "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 4 juli 2016 vóór 17 u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Consortium: toepasselijke rapporteringsstandaard - vrijstelling van subconsolidatie "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 1 juli 2016 vóór 17 u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Vereniging en stichting: certificatie van aandelen van handelsvennootschappen "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 30 juni 2016 vóór 17 u
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Schulden en vorderingen: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 67 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 10 juni 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verenigingen en Stichtingen: roerende voorheffing ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 9 juni 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 13 april 2016.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/4 : " Verenigingen en stichtingen: boekhoudkundige verwerking van meerjarige toekenningen bij grote en zeer grote verenigingen en stichtingen "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/3 : " Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/2 : " Boekhoudkundige verwerking van ontvangen subsidies voor de aankoop van activa die worden ter beschikking gesteld "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/1 : " Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrtechten ".  Dit advies vervangt het CBN-advies 139/1.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de cross currency swaps ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 juni 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 9 maart 2016.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB betreffende " Transfers of Investment Property ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 17 februari 2016.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verjaarde schulden ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 5 april 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verbeteringswerken aan gehuurde gebouwen ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 5 april 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Bepaling van de omzet van een franchisenemer ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 4 april 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 4 april 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verwerving van een bebost terrein ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 4 april 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 2 april 2016 vóór 17 u.

 • The European Commission launched a public consultation on upcoming non-binding guidelines on disclosure of non-financial information by certain large companies. Those guidelines are foreseen by the Directive 2014/95/EU on disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups. The consultation is open until 15 April 2016 and is available on the consultation page.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 13 januari 2016.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB betreffende " Application of Materiality to Financial Statements ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verenigingen en stichtingen: boekhoudkundige verwerking van meerjarige toekenningen ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 29 februari 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 25 februari 2016 vóór 17 u.

 • Op 30 december 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (bl. 80368).

 • Op 30 december 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (bl. 80380).

terug naar top
sitemap