Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB : “ Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses “.

 • In het Publicatieblad van de Europese Unie (L 330, 57e jaargang) van 15 november 2014 werd de Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen gepubliceerd.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2014/9 : " Afronding van betalingen in euro "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 10 september 2014.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB : “ Investment Entities - Applying the Consolidation Exception “.

 • Consultation on the impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) in the European Union

  The European Commission today launched a public consultation on the impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) in the European Union. All citizens and organisations are welcome to give their views on important aspects, such as the conditions all new IFRS should satisfy to become EU law as well as the costs and benefits which are usually associated with IFRS. In particular, the Commission aims to examine whether the adoption of IFRS improved the efficiency of EU capital markets by increasing the transparency and comparability of financial statements. IFRS are international accounting standards used by companies in more than 100 countries to prepare their financial statements. In the EU, Regulation 1606/2002 has required since 2005 all publically traded companies to prepare their consolidated financial statements according to IFRS. The Commission will report to the EU Council of Ministers and the European Parliament on the ongoing evaluation of Regulation 1606/2002 by the end of this year. The consultation will close on 31 October 2014.

 • EFRAG would like to request input on Classification of Claims, a Discussion Paper that looks at the credit side of the balance sheet and the equity/liability distinction.

  Classification of Claims aims to assist in the IASB’s development of the equity/liability distinction now that it has been separated from the wider Conceptual Framework project. The EFRAG Discussion Paper provides a framework for discussion on the topic, tentatively identifying some objectives of classification requirements, the choices that need to be made in distinguishing between claims, the consequences of those choices and the extent to which they are consistent with the identified objectives. The paper also provides a glossary to assist in the development of a common terminology for future work.

  EFRAG is especially interested to know if you believe they have correctly identified the objectives of classification and the choices that need to be taken. Comments are requested by 31 October 2014.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies "Afronding van betalingen in euro ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 1 september 2014 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van haar plenaire vergadering van 9 juli 2014.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB : “ Disclosure Initiative - Proposed amendments to IAS 1 “.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar Bulletin 68 - adviezen 2014/1 tot 2014/8.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van haar plenaire vergadering van 25 juni 2014.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies "Zakelijke rechten op onroerende goederen: vruchtgebruik - erfpachtrecht - opstalrecht - erfdienstbaarheid".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 30 september 2014 vóór 17 u.

  Onderhavig ontwerpadvies wordt voorgesteld ter vervanging van de adviezen 162/2 - Verwerking van verrichtingen voor de verwerving of de verkoop van een recht op vruchtgebruik of van naakte eigendom op materiële en vaste activa in de boekhouding van de vruchtgebruiker (de erfpachter, de opstalhouder) en van de naakte eigenaar (de grondeigenaar) en 150/3 - Bouwwerken op andermans grond.

  Er wordt onderzocht of een afzonderlijke boekhoudkundige verwerking voor verenigingen en stichtingen zoals vermeld in het advies NFP/2 - Boekhoudkundige verwerking van erfpachtcontracten in not-for-profit-organisaties - wenselijk is.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies "Leasing".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 oktober 2014 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van haar plenaire vergadering van 4 juni 2014.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2014/8 : " De boekhoudkundige verwerking van de Fairness Tax "

 • De CBN is laureaat van Taxman 2014 !

  Op dinsdagavond 10 juni zijn de Taxman Awards 2014 uitgereikt. Zowel de prijs van het publiek als de prijs van de vakjury gingen naar de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, vertegenwoordigd door haar voorzitter Jan Verhoeye.

  De vakjury motiveerde haar keuze voor de CBN als volgt : " De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft de voorbije jaren een hele reeks adviezen afgeleverd. In België geldt nog steeds de primauteit van het boekhoudrecht op het fiscaal recht. Vandaar dat een aantal van die adviezen belangrijk zijn binnen de vennootschapsbelasting en dus voor het bedrijfsleven. Zo moet de fiscale administratie het boekhourecht volgen, tenzij de fiscale wet daar expliciet van afwijkt. De jury is van oordeel dat de uitgebrachte adviezen en aanbevelingen niet enkel bijdragen tot de ontwikkeling van de boekhoudleer, maar ook leiden tot meer fiscale zekerheid voor de vennootschappen en de bedrijfsleiders. Bovendien levert de voorzitter van de CBN, Jan Verhoeye, al jaren een opmerkelijke bijdrage op het vlak van de fiscaliteit."

  Meer informatie kunt u vinden op de Taxman website.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van haar plenaire vergadering van 14 mei 2014.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2014/7 : " De boekhoudkundige verwerking van subsidies waarvan de toekenning niet gegarandeerd is (eventuele rechten) "

 • Jaarboek 2014 CBNMet genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van haar Jaarboek 2014 aan.

  De CBN is sinds haar oprichting in 1975 bepalend voor de ontwikkeling van de boekhoudkundige doctrine via haar adviezen en aanbevelingen. Die creëren de nodige transparantie voor ondernemingen en verenigingen die het boekhoudrecht in de praktijk toepassen. Zo heeft de CBN ervoor gezorgd dat het Belgisch boekhoudrecht steeds bij de tijd is gebleven en aangepast werd aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

  Het CBN Jaarboek 2014 brengt alle gepubliceerde CBN-adviezen op gestructureerde wijze samen, gegroepeerd per rubriek van de jaarrekening en bijgewerkt tot eind december 2013. Het geeft daarnaast ook een overzicht van de relevantie Belgische en Europese regelgeving en het bevat het jaarverslag 2013 van de CBN. De gedetailleerde inhoudstafel en het uitgebreide trefwoordenregister maken van het werk een zeer gerbuiksvriendelijk en vlot hanteerbaar werkinstrument. Het boek is verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans.

  Het CBN Jaarboek 2014 kost 90 euro en kan worden besteld bij uitgeverij Larcier. Leden van het BIBF, het IAB en het IBR genieten van bijzondere voorwaarden.

 • Op 11 april 2014 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor publieke consultatie een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van de Fairness Tax ".  De periode van openbare raadpleging liep af op 23 mei 2014.

  De CBN ontving met betrekking tot dat ontwerpadvies bemerkingen van de Dienst Vennootschapsbelasting van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van haar plenaire vergadering van 23 april 2014.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2014/6 : " De boekhoudkundige verwerking van effecten aan toonder van rechtswege omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten op 1 januari 2014 "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2014/5 : " Afsluitingsdatum van het boekjaar "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2014/4 : " Correctie van de jaarrekening "

 • De CBN is genomineerd voor Taxman 2014 !

  Uit een lange lijst namen selecteerde een professionele jury vier kandidaten. Ook de stem van het publiek telt ! U kunt elektronisch stemmen op de website en meteen ook kans maken op een uitnodiging voor het feestelijk event Taxman 2014 op dinsdagavond 10 juni a.s. in Hotel Plaza in Brussel.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van haar plenaire vergadering van 2 april 2014.

 • Op 11 maart 2014 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor publieke consultatie een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van effecten aan toonder van rechtswege omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten op 1 januari 2014". De periode van openbare raadpleging liep af op 22 april 2014.

  De CBN ontving met betrekking tot dat ontwerpadvies bemerkingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

 • Op 6 maart 2014 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor publieke consultatie een ontwerpadvies " Correcties van de jaarrekening ". De periode van openbare raadpleging liep af op 16 april 2014.

  De CBN ontving met betrekking tot dat ontwerpadvies bemerkingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en van de Dienst Vennootschapsbelasting van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2014/3 : " De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming. "

 • Op 3 maart 2014 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor publieke consultatie een ontwerpadvies " Afsluitingsdatum van het boekjaar ". De periode van openbare raadpleging liep af op 14 april 2014.

  De CBN ontving met betrekking tot dat ontwerpadvies bemerkingen van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en van de Dienst Vennootschapsbelasting van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van de Fairness Tax ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50 - 8ste verd., 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 23 mei 2014 vóór 17 u.

 • De CBN verhuist ! Van maandag 7 april 2014 af vindt u ons op dit adres :

  Commissie voor Boekhoudkundige Normen

  City Atrium

  Vooruitgangstraat 50 - 8ste verd.

  1210 Brussel

  Het telefoonnumer blijft ongewijzigd - +32(0)2 277 61 74

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van haar plenaire vergadering van 12 maart 2014.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van subsidies waarvan de toekenning niet gegerandeerd is (eventuele rechten) ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 9 mei 2014 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2014/2: " De boekhoudkundige verwerking van ontvangen overheidssteun in de vorm van een terugvorderbaar voorschot " (Addendum aan advies 2011/13.)

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2014/1: " Belgische bijkantoren van ondernemingen naar buitenlands recht - openbaarmaking ingeval van sluiting " (Dit advies vervangt advies 110/8.)

 • Implementatienazicht IFRS 3 Bedrijfscombinaties

  Op 30 januari heeft het IASB een publieke consultatie opgestart voor het implementatienazicht van IFRS 3 Bedrijfscombinaties. Via een request for information (http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/PIR/PIR-IFRS-3/Request-for-Information-January-2014/Documents/RfI_PIR_IFRS3-Business-Combinations.pdf) kan iedere belanghebbende rechtstreeks reageren op de specifieke vraagstellingen van het IASB. Deze consultatie loopt tot 30 mei 2014.

  Om de consultatieprocedure van het IASB vanuit een Europees standpunt te harmoniseren, heeft EFRAG voor deze consultatie van het IASB een aparte vragenlijst uitgewerkt in samenwerking met Europese nationale standaardzetters. Deze vragenlijst is gebaseerd op de request for information van het IASB maar bevat enkele uitdiepingen die EFRAG nodig acht in het kader van het implementatienazicht.

  In eerste instantie is EFRAG op zoek naar opstellers van IFRS jaarrekeningen die IFRS 3 Bedrijfscombinaties in het verleden (vanaf 2009 tot heden) hebben toegepast. De antwoorden op deze vragenlijsten zal EFRAG op een anonieme basis ter beschikking stellen van andere Europese nationale standaardzetters, de IASB en de Europese Commissie.

  De antwoorden kunnen overgemaakt worden aan EFRAG (contactpersoon: alejandro.saenzmartinez@efrag.org) voor 15 april 2014.

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen dankt u alvast voor uw bereidwillige medewerking.

 • Op 20 januari 2014 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor publieke consultatie een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van ontvangen overheidssteun in de vorm van een terugvorderbaar voorschot ". De periode van openbare raadpleging liep af op 3 maart 2014.

  De CBN ontving met betrekking tot dat ontwerpadvies bemerkingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en van de Dienst Vennootschapsbelasting van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

 • Op 20 januari 2014 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor publieke consultatie een ontwerpadvies " Belgische bijkantoren van ondernemingen naar buitenlands recht: openbaarmaking ingeval van sluiting ". De periode van openbare raadpleging liep af op 3 maart 2014.

  De CBN ontving met betrekking tot dat ontwerpadvies bemerkingen van de Nationale Bank van België en van de Dienst Vennootschapsbelasting van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

 • Op 20 januari 2014 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor publieke consultatie een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming". De periode van openbare raadpleging liep af op 3 maart 2014.

  De CBN ontving met betrekking tot dat ontwerpadvies bemerkingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en van Consodalus bvba.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB : “ Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle “.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van haar plenaire vergadering van 26 februari 2014.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies "Boekhoudkundige verwerking van effecten aan toonder van rechtswege omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten op 1 januari 2014".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 22 april 2014 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Correctie van de jaarrekening ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 april 2014 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Afsluitingsdatum van het boekjaar ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 14 april 2014 vóór 17 u.

 • Rekening houdend met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 oktober 2013 (Zaak C-322/12), heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen beslist om het CBN-advies 126/17 - Bepaling van de aanschaffingswaarde van activa verkregen onder bezwarende titel of om niet  - van haar website te halen.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar Bulletin 67 - adviezen 2013/12 tot 2013/17.

 • De derde DAG VAN DE CBN heeft plaats gehad op woensdag 12 februari 2014 in het KBC Auditorium in Brussel. Onder ruime belangstelling werden de nieuwe Accountingrichtlijn 2013/34/EU en de recenstste adviezen van de CBN toegelicht. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen dankt de talrijke aanwezigen en het IBR, het IAB en het BIBF voor hun gewaardeerde steun.

  cfr Presentaties als bijlage

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van haar plenaire vergadering  van 15 januari 2014.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van ontvangen overheidssteun in de vorm van een terugvorderbaar voorschot ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 3 maart 2014 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belgische bijkantoren van ondernemingen naar buitenlands recht: openbaarmaking ingeval van sluiting ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 3 maart 2014 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 3 maart 2014 vóór 17 u.

terug naar top
sitemap