Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 5 december 2012.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de EFRAG : " Towards a disclosure framework for the notes ".

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van haar Bulletin 63 aan, uitgegeven door de FOD Justitie als brochure " Nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars. " Een gedrukt exemplaar kan worden verkregen bij de FOD Justitie, Dienst Communicatie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel - www.justitie.belgium.be .

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/14 : " Uitgewerkt voorbeeld bij het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eignaars zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 12 juli 2012 "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 7 november 2012.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 10 oktober 2012.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/13 : " De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa ". (Dit advies vervangt advies 138/4.)

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van haar Bulletin 62 aan. Een gedrukt exemplaar kan worden aangekocht tegen de prijs van 30 €. Het volstaat hiervoor een e-mail te sturen naar  cnc.cbn@cnc-cbn.be

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies over " De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen,  North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 21 oktober 2012 vóór 17 u.

 • Het koninklijk besluit van 25 augustus 2012 tot wijziging van de artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de vzw's, de internationale vzw's en de stichtingen, past de drempels in die artikelen aan aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies over " Erkenning van opbrengsten en kosten ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen,  North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 18 oktober 2012 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/12 : " Vrijstelling van subconsolidatie "

 • EFRAG Final Comment Letter on the IASB's ED/2012/1 Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle

  EFRAG is issuing its final comment letter on the IASB's ED/2012/1 Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle. The letter can be downloaded here.

  Read the complete News

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies over " Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen,  North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 10 oktober 2012 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/11 : " Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit en artikel 78, § 8 van het koninklijk besluit tot uitvoring van het Wetboek van vennootschappen. "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 5 september 2012.

 • EFRAG reports on consolidated input received in European outreach events on the discussion paper on Improving the Accounting of Income Taxes

  EFRAG is issuing a consolidated feedback statement summarising the input received from the five European events held from March to May 2012. Locations included Amsterdam, London, Milan, Vienna, and Warsaw.

  Read the complete News

 • EFRAG secretariat and the OIC staff issue questionnaire on impairment requirements for goodwill

  In the view of the forthcoming post-implementation review of IFRS 3 Business Combinations in 2013, EFRAG and the OIC staff have initiated a project aiming to provide early input and an in-depth analysis to this review, focusing on the value to users of financial reporting based on the current requirements for the impairment test of goodwill (IAS 36).

  In order to receive input from all types of constituents (users of financial statements, financial statement preparers, standard setters, auditors and academics, etc) on the matter, the partners have prepared the attached questionnaire. The hope is that as many constituents as possible constituents would wish to complete the questionnaire and return it before 30 September 2012. The questionnaire is already available on the web sites of EFRAG and OIC. The responses received could be sent to the following email address staffoic@fondazioneoic.it

  The links to download the questionnaire are the following:

   http://www.fondazioneoic.eu/?p=9438&lang=en

   http://www.efrag.org/Front/n1-985/EFRAG-and-OIC-issue-questionnaire-on-impairment-requirements-for-goodwill.aspx

 • EFRAG has issued an Invitation to Comment relating to the endorsement for use in the EU of Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interests in Other Entities: Transition Guidance (Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12). It is consulting both on its assessment of the Amendments against the technical criteria for the endorsement in the EU and on its initial assessment of the costs and benefits that would arise from its implementation and application in the EU. Comments are requested by 17 August 2012.

  Read the complete News

 • The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) and the Accounting Standards Board (the ASB) of the FRC have today published the Position Paper ‘Considering the Effects of Accounting Standards’ and the related Feedback Statement. The Position Paper has been developed as part of EFRAG’s proactive agenda to contribute to improving the way in which accounting standard setters develop and implement standards throughout their due process, from start to finish.

  Read the complete News

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/10 : " Te verwaarlozen betekenis "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/9 : " De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis die een rechtstreeks verband houdt met het nut dat het verworven actief heeft voor de vennootschap". Dit advies vervangt adviezen 126/9 en 126/10.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/8 : " De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap. "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 4 juli 2012.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/7 : " De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder ". Dit advies vervangt advies 2010/7.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/6 : " De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap ".

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van haar Jaarboek 2012 aan.

  De CBN is sinds haar oprichting in 1975 bepalend voor de ontwikkeling van de boekhoudkundige doctrine via haar adviezen en aanbevelingen. Die creëren de broodnodige transparantie voor ondernemingen en verenigingen die het boekhoudrecht in de praktijk moeten toepassen. Zo heeft de CBN ervoor gezorgd dat het Belgische boekhoudrecht steeds bij de tijd is gebleven en aangepast werd aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

  Het Jaarboek 2012 brengt alle gepubliceerde CBN-adviezen op gestructureerde wijze samen, gegroepeerd per rubriek van de jaarrekening, en bijgewerkt tot eind december 2011. Het geeft daarnaast ook een overzicht van de relevante Belgische en Europese wetgeving  en het bevat het jaarverslag 2011 van de CBN. Het uitgebreide trefwoordenregister en de gedetailleerde inhoudstafel maken van het werk een zeer gebruiksvriendelijk en vlot hanteerbaar werkinstrument. Het werk is verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans.

  Het Jaarboek 2012 kost 90 euro en kan worden besteld bij uitgeverij Larcier :

  http://uitgeverij.larcier.com/titres/125967_2/jaarboek-commissie-voor-boekhoudkundige-normen-2012.html

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van haar Bulletin 61 aan. Een gedrukt exemplaar kan worden aangekocht tegen de prijs van 30 €. Het volstaat hiervoor een e-mail te sturen naar  cnc.cbn@cnc-cbn.be

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 9 mei 2012.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/5 : " Betaling van vorderingen in natura ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 18 april 2012.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de EFRAG betreffende " Accounting for Business Combinations under Common Control ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 28 maart 2012.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 21 maart 2012.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB betreffende " Revenue from Contracts with Customers ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de EFRAG betreffende " Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Amendments to IAS 32 and IFRS 7) ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de EFRAG betreffende " Initial Asessments of IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (2011) and IAS 28 (2011) ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB betreffende " Transition Guidance (Amendments to IFRS 10) ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 29 februari 2012.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 15 februari 2012.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies over " De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in een burgerlijke maatschap ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen,  North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 30 maart 2012 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/4 : " De boekhoudkundige verwerking van de inbeslagname in hoofde van de beslagen schuldenaar ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/3 : " De boekhoudkundige verwerking van aandelenoptieplannen ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/2 : " De boekhoudkundige verwerking van toegekende voordelen bij het afsluiten van een huurovereenkomst ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2012/1 : " De boekhoudkundige verwerking van een overschot aan broeikasgasemissierechten door een onderneming die de nettomethode toepast ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar " Overzicht werkzaamheden 2011 ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 25 januari 2012.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies over " De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen,  North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 28 februari 2012 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies over " De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen,  North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 28 februari 2012 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 11 januari 2012.

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van haar Bulletin nr. 60 aan. Een gedrukt exemplaar kan worden aangekocht tegen de prijs van 30 €. Het volstaat hiervoor een e-mail te sturen naar cnc.cbn@cnc-cbn.be

terug naar top
sitemap