Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan EFRAG betreffende " Deferred Tax ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan EFRAG betreffende " Fair Value Measurement ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan EFRAG / IASB betreffende "Investment Entities".

 • The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) and the Accounting Standards Board (UK ASB) of the FRC have published a Discussion Paper, ‘Improving the Financial Reporting of Income Tax’. The Discussion Paper results from a project developed by EFRAG and the UK ASB jointly, as part of EFRAG’s proactive agenda.
  Read the complete News

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 21 december 2011.

 • The European Financial reporting Advisory Group (EFRAG) has issued its final comment letter in response to the IASB Agenda Consultation 2011. The final comment letter can be downloaded here.
  Read the complete News

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/24 : " Herstructureringskosten - Verwerking in de jaarrekening ". Dit advies vervangt advies 123/1.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/23 : " De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/22 : " De boekhoudkundige verwerking van de door de Vlaamse Regering gecreëerde kmo-portefeuille ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 30 november 2011.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/21 : "Bewaring van de boeken en verantwoordingsstukken". Dit advies vervangt advies 6/1.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/20 : " Verbonden ondernemingen ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/19 : " De boekhoudkundige verwerking van intrestopbrengsten en -kosten door erkende kredietmaatschappijen in Vlaanderen ". Dit advies vervangt advies 108/5.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/18 : " De boekhoudkundige verwerking van de renteswap (IRS) ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 9 november 2011.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 26 oktober 2011.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/17 : 'De boekhoudkundige verwerking van onderzoeksfondsen in de jaarrekening van grote en zeer grote verenigingen en stichtingen.'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 5 oktober 2011

 •  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/16: ' De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen'.

 •  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/15 : 'Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering'.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar op "EFRAG's assessment on Employee Benefits"

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar op "EFRAG's assessments on Comprehensive Income"

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van Bulletin nr. 59 aan. Een exemplaar van Bulletin nr. 59 kan worden aangekocht tegen de prijs van 30 €. Het volstaat hiervoor een e-mail te sturen naar cnc-cbn@cnc-cbn.be.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/14: 'Herwaarderingsmeerwaarden'.

  Dit advies vervangt de adviezen 109, 112/4, 112/6, 112/7, 113/1, 113/3, 113/3bis, 113/4 en 2009/5. Opmerkelijk is dat de Commissie in haar nieuw advies, in tegenstelling met wat eerder in haar advies 113/3 Aanwending van herwaarderingsmeerwaarden werd geponeerd, uitdrukkelijk vermeld dat het principieel uitgesloten is dat na de incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden in het kapitaal, deze meerwaarde via een kapitaalsvermindering op onrechtstreekse wijze zou worden aangewend om haar verliezen aan te zuiveren.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 7 september 2011

 • IASB publiceert:' IASB proposes to exempt investment entities from consolidation requirements'

 • Het IASB publiceert: 'IASB proposes adjustment to effective date of IFRS 9'
   

 • Het IASB publiceert: 'The effect analysis IFRS 11 Joint Arrangements and disclosures for joint arrangements included in IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 27 juli 2011

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG requests comments on its draft endorsement advice and draft effects study report on the Amendments to IAS 1 Presentation of Items of Other Comprehensive Income'

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG requests comments on its draft endorsement advice and draft effects study report on the amended version of IAS 19 Employee Benefits'

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's Draft Comment Letter on the IASB's ED/2011/02 Improvements to IFRSs'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 6 juli 2011
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Herziening CBN-adviezen van maandag 27 juni 2011


   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 22 juni 2011

   

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van Bulletin nr. 58 aan. Een exemplaar van Bulletin nr. 58 kan worden aangekocht aan de prijs van 30€. Het volstaat hiervoor een mail te sturen naar cnc.cbn@cnc-cbn.be
   

 • Het IASB publiceert: 'IASB publishes proposals for amendments under its annual improvements project'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies over de boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten.

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen per post (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, c/o Federale Overheidsdienst Economie, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be), en dit ten laatste tegen 15 augustus 2011.
   

 • To encourage a greater responses rate, the closing date for the Australian Accounting Standards Board staff research questionnaire for preparers, advisors, auditors and regulators on initial accounting for intangible assets acquired in business combinations has been extended to Friday, 15 July 2011. You can participate in the questionnaire at https://www.surveymonkey.com/s/XYH98C5.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Verenigingen & stichtingen' van maandag 6 juni 2011

   

 • Zoals gesteld in het CBN-advies 2010/12 met betrekking tot de toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten, publiceert de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een eerste ontwerpadvies over de boekhoudkundige verwerking van de renteswap (“IRS” of Interest Rate Swap).

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen per post (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, c/o Federale Overheidsdienst Economie, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be), en dit ten laatste tegen 15 augustus 2011.

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 1 juni 2011

   

 • EFRAG publiceert: 'On 16 May 2011, EFRAG, the UK Accounting Standards Board (ASB) and the European Commission organised a European Event held in Brussels on Considering the Effects of Accounting Standards. The event was a follow up to the Discussion Paper “Considering the Effects of Accounting Standards” issued jointly by EFRAG and UK ASB in January 2011'

   

 • Het IASB publiceert: 'IASB completes improvements to accounting requirements for off balance sheet activities and joint arrangements'

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Verenigingen & stichtingen' van maandag 9 mei 2011


   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft het CBN-advies 148-6 'Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen afgesloten onder opschortende voorwaarde' herzien. Deze aangepaste versie werd op de website geplaatst.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/13: ' Overheidssubsidies'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies over waardeverminderingen op handelsvorderingen gedekt door een kredietverzekering. Dit advies behandelt de mate waarin op verzekerde handelsvorderingen waardeverminderingen kunnen worden geboekt alsook de boekhoudkundige gevolgen van de tussenkomst van de kredietverzekeraar. Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging.

  Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen per post (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, c/o Federale Overheidsdienst Economie, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be), en dit ten laatste tegen 30 juni 2011
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 4 mei 2011

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Herziening CBN-adviezen van vrijdag 29 april 2011
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/12: 'Afwijking inzake functionele valuta: praktische implicaties en procedure'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: ' EFRAG's Financial Statement Presentation - Paper'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/11: ' De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen'
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/10: ' De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende splitsingen'
   

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG helps you make a preliminary assessment whether your concerns on Leases have been resolved'

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG helps you make a preliminary assessment whether your concerns on Revenue Recognition have been resolved'

 • EFRAG publiceert: ' EFRAG's Comment Letter on the IASB Exposure Draft Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities'

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: 'IASB ED Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: 'IASB ED Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities'

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's Final Comment Letter on the IASB's Supplementary Document Financial Instruments: Impairment'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 23 maart 2011

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/9: 'Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt haar visie inzake: 'the Consultative Report on the Review of the IFRS Foundation’s Governance'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering Belgian GAAP van woensdag 6 april 2011   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/8: 'Verslaggeving bij ontbinding en vereffening'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/7: 'Bestemde fondsen'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Afgeleide financiële instrumenten'van vrijdag 1 april 2011

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Herziening CBN-adviezen' van vrijdag 25 maart 2011

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering van woensdag 16 maart 2011

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/6: ' Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Verenigingen & stichtingen' van maandag 14 maart 2011


   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Fusies en Splitsingen' van vrijdag 25 februari 2011


   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering van woensdag 12 januari 2011

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: ' IASB ED Hedge Accounting'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: 'IASB ED Hedge Accounting'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 23 februari 2011
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Herziening CBN-adviezen' van maandag 28 februari 2011

   

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's draft comment letter on the IASB's Supplementary Document Financial Instruments: Impairment'

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/5: ' Consolidatiekring: interpretatie van de uitsluitingsgrond van artikel 107, 4°KB W. Venn.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan het IFRS Foundation haar visie inzake: ' Paper for Public Consultation - Status of the Trustees' Strategy Review'

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's Final Comment Letter on the review of the operational efficiency of the IFRS Interpretations Committee'

   

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's draft comment letter in response to IFRS for SMEs Draft Q&A - Use of the IFRS for SMEs in parent's separate financial statements'

 • EFRAG publiceert: 'Supplement to EFRAG's Draft Comment Letter on the IASB Exposure Draft Hedge Accounting'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering van woensdag 16 februari 2011

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies over de boekhoudkundige verwerking van “onderzoeksfondsen” in de jaarrekening van grote en zeer grote verenigingen en stichtingen. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen per post (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, c/o Federale Overheidsdienst Economie, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be), en dit ten laatste tegen 18 april 2011. Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Herziening CBN-adviezen' van maandag 31 januari 2011

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 26 januari 2011

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Verenigingen & stichtingen' van maandag 10 januari 2011
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Fusies en Splitsingen' van dinsdag 18 januari 2011
   

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's preliminary position on the IASB Exposure Draft Hedge Accounting'

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's Draft Comment Letter on the IASB Exposure Draft Hedge Accounting'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert nogmaals een ontwerpadvies over de boekhoudrechtelijke verwerking van de gevolgen van een buitengerechtelijk minnelijk akkoord of gerechtelijke reorganisatie.

  Naar aanleiding van de vorige consultatieronde, werd de vraag gesteld aan welke waarde een schuldvordering mag worden ingebracht in het kapitaal. De Commissie heeft hieraan een grondig literatuuronderzoek gewijd en meent, op basis van de rechtsleer, dat de schuldvordering zowel aan nominale waarde, als aan economische waarde kan ingebracht worden.

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging.

  Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen per post (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, c/o Federale Overheidsdienst Economie, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be), en dit ten laatste tegen 15 maart 2011.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Afgeleide financiële instrumenten'van maandag 10 januari 2011

 • In het kader van de werkgroep “Herziening CBN-adviezen” werd nagegaan of de adviezen met betrekking tot voorraden nog up-to-date zijn. De adviezen 126/6, 126/7, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 138/5 en 150/1 werden door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen herzien en/of aangevuld waar nodig.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/4: 'Boekhoudkundige verwerking van levering/ontvangst van handelsgoederen om niet'

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van Bulletin nr. 57 aan. Een exemplaar van Bulletin nr. 57 kan worden aangekocht aan de prijs van 30€. Het volstaat hiervoor een mail te sturen naar cnc.cbn@cnc-cbn.be

   

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van Bulletin nr. 56 aan. Een exemplaar van Bulletin nr. 56 kan worden aangekocht aan de prijs van 30€. Het volstaat hiervoor een mail te sturen naar cnc.cbn@cnc-cbn.be

   

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van Bulletin nr. 55 aan. Een exemplaar van Bulletin nr. 55 kan worden aangekocht aan de prijs van 30€. Het volstaat hiervoor een mail te sturen naar cnc.cbn@cnc-cbn.be

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Fusies en Splitsingen' van dinsdag 21 december 2010

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/3: 'Boekhoudrechtelijke verwerking van betwiste schulden'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/2: 'Zetelverplaatsing naar België van een vennootschap opgericht naar buitenlands recht: gevolgen voor het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2011/1:  'Toelichting bij de mogelijkheid voor kleine verenigingen en stichtingen om zich te onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen opgelegd aan de grote verenigingen en stichtingen'
   

terug naar top
sitemap