Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 15 december 2010

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering van woensdag 8 december 2010

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Verenigingen & stichtingen' van maandag 6 december

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: 'IASB ED Leases'

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 17 november 2010
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering van woensdag 10 november 2010
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Fusies & Splitsingen' van woensdag 17 november 2010 
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: ' IASB ED Revenue from Contracts with Customers'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: ' IASB ED Deferred tax : Recovery of Underlying Assets'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan het IFRS Foundation haar visie inzake: ' The annual improvements process: Proposals to amend the Due Process Handbook for the IASB'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2010/22:  'Boekingswijze van een voorschot op de verdeling van het netto-actief'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2010/21: 'De boekhoudkundige verwerking van transfervergoedingen betaald bij de mutatie van voetbalspelers (niet-amateurs en profspelers)'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2010/20:  'Gebruik van uniforme boekhoudsoftware door internationale ondernemingen'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2010/19:  Kapitaalsubsidies – Begrip “van overheidswege”

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2010/18: 'Subsidies en schenkingen vanuit het oogpunt van de verstrekkende vereniging of stichting'

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2010/17: 'Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2010/16: 'Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten, toegekend in contanten, in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van woensdag 27 oktober 2010
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de vergadering van de werkgroep 'Herziening CBN-adviezen' van vrijdag 22 oktober 2010

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2010/15: Afschrijvingsmethoden

 • Het IASB publiceert: ' Trustees Seek public comment on the future strategy of the IFRS Foundation'

 • EFRAG publiceert: 'EFRAGs Letter on the IASB staff draft of the forthcoming IFRS Fair Value Measurement'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: 'IAS 36 Impairment of Assets- Calculation of Value in use'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering IFRS van 13 oktober 2010

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG Draft Comment Letter on IASB ED Severe Hyperinflation (Proposed amendment to IFRS 1)'

   

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's comment letter on the IASB's ED Revenue from Contracts with Customers'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies (2010/14): Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG welcomes the new IASB Leadership'

   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van de plenaire vergadering van 6 oktober 2010

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's Comment Letter on the IFRS Interpretations Committee tentative agenda decision in relation to Put Options written over Non-Controlling Interests'

 • EFRAG publiceert:  'EFRAG's DCL on the Interpretations Committee's rejection decision on IAS 36 Impairment of Assets - Calculation of Value in Use'

 • EFRAG publiceert:  'EFRAG's DCL on the Interpretations Committee's rejection decision on IAS 36 Impairment of Assets - Calculation of Value in Use'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen stelt voor: 'Dag van de CBN 2010' - 13 december 2010. Hot issues uit de recentste CBN-adviezen

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's Draft Comment Letter on the IASB's ED Deferred Tax: Recovery of Underlying Assets'

   

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van Bulletin nr. 54 aan. Een exemplaar van Bulletin nr. 54 kan worden aangekocht aan de prijs van 30€.Het volstaat hiervoor een mail te sturen naar cnc.cbn@cnc-cbn.be

 • EFRAG publiceert: 'Draft Comment Letter on the IFRS Foundation Consultation Document on Criteria for Annual Improvements to IFRSs'

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert advies (2010/13): Boekhoudkundige verwerking van de belasting over de toegevoegde waarde in hoofde van de leden van een btw-eenheid

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert advies (2010/12): De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG draft comment letter on IASB ED Removal of Fixed Dates for First-time Adopters (Proposed amendments to IFRS 1'

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's Draft Comment Letter on the IASB's Exposure Draft Insurance Contracts'

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's Comment Letter on the IASB ED Measurement Uncertainty Analysis Disclosure for Fair Value Measurements (Limited re-exposure of proposed disclosure)'
   

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake:'Consulation on Proactive Work'

 • EFRAG publiceert:'EFRAG's final comment letter on the IASB's ED Defined Benefit Plans: Proposed amendments to IAS 19'

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen maakt een samenvatting van de werkzaamheden van de Commissie gedurende het jaar 2009

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert advies (2010/11): Boekhoudkundige verwerking van loontussenkomst door de overheid in hoofde van de werkgever

 • The IASB and FASB published today exposure draft: Leases [ED/2010/9]

 • EFRAG publiceert:'EFRAG Consultation on industry impact of proposals in the IASB ED Revenue from Contracts with Customers'
   

 • EFRAG publiceert: Endorsement Status Report Update

 • EFRAG publiceert: EFRAG's Final Endorsement Advice and Effects Study Report on Improvements to IFRSs

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: IASB ED Measurement Uncertainty Analysis Disclosure for Fair Value Measurements

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: IASB ED Presentation of Items of other Comprehensive Income

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert advies (2010/10): Duur van het boekjaar

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies rond de mogelijke gevolgen van het gebruik van uniforme boekhoudsoftware door internationale ondernemingen
   

  Belgische dochterondernemingen en bijkantoren of centra van werkzaamheden van internationale ondernemingen zijn er vaak toe gehouden bepaalde genormaliseerde boekingsprocedures, uitgewerkt door de moederonderneming of de maatschappelijke zetel in het buitenland, na te leven. Hierbij stelt zich de vraag of de eisen die de buitenlandse moedermaatschappij wenst op te leggen, te verzoenen zijn met de Belgische boekhoudkundige verplichtingen.
  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging.

  Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen per post (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, c/o Federale Overheidsdienst Economie, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be), en dit ten laatste tegen dinsdag 31 augustus 2010 om 18u..

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies met betrekking tot de interpretatie van “van overheidswege” in de omschrijving die artikel 95 K.B. W.Venn. aan het begrip “Kapitaalsubsidies” geeft

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging.

  Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen per post (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, c/o Federale Overheidsdienst Economie, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be), en dit ten laatste tegen dinsdag 31 augustus 2010 om 18u.

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: 'IASB ED Proposed Amendments to IAS 19 Employee Benefits'

 • EFRAG publiceert: Efrag Comment Letter ED Amortised Cost and Impairment

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert advies (2010/9): Toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 10 augustus 2009

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert advies (2010/8): Financiële steunverlening

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert advies (2010/7): Boekhoudkundige verwerking van de Tax shelter in hoofde van de investeerder

 • EFRAG publiceert: ED Presentation of Items of other comprehensive Income (Proposed amendments to IAS 1)

 • EFRAG publiceert:'Efrag's draft comment letter on the IASB's Ed Fair Value Option for Financial Liabilities

 • Aan de kwalificatie van een voetbalspeler voor deelname aan officiële of vriendschappelijke wedstrijden van een voetbalclub zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet een speler aan deze club zijn toegewezen ten gevolge van een definitieve transfer of er tijdelijk, bij middel van een tijdelijke transfer, aan zijn uitgeleend. Aan de C.B.N. werd de vraag gesteld op welke wijze de vergoeding, betaald voor een speler naar aanleiding van een transferovereenkomst, in de boekhouding van een club moet worden verwerkt. Mede omdat de Commissie van oordeel is dat de conclusies tot dewelke dit advies leidt ook van belang kunnen zijn bij de verwerking van soortgelijke vergoedingen in andere sporttakken, publiceert de Commissie voor Boekhoudkundige Normen het Ontwerpadvies “De boekhoudkundige verwerking van transfervergoedingen betaald bij de mutatie van voetbalspelers (niet-amateurs en profspelers).


  Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen per post (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, c/o Federale Overheidsdienst Economie, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be), en dit ten laatste tegen 20 juli 2010 om 18u.”

 • EFRAG publiceert: EFRAG Compatibility Analysis: IFRS for SMEs and the EU Accounting Directives

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: IASB ED Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: IASB ED Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: EFRAG'S Assessments of the improvements to International Financial Reporting Standards

 • EFRAG publiceert: 'EFRAG's draft comment letter on the IASB's ED Presentation of Items of Other Comprehensive Income (Proposed amendments to IAS 1)'

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert advies (2010/6): Financieel plan voor de BVBA starter

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: 'EFRAG’s assessments of the improvements to international financial reporting standards'

 • EFRAG publiceert: 'Endorsement Status Report Update'
   

 • Het IASB publiceert: A proposal to improve the consistency of how items of Other Comprehensive Income (OCI) are presented

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een advies (2010/5) over de berekening van de criteria van artikel 15 W. Venn.

 • EFRAG publiceert: Efrag's draft comment letter on the IASB's ED Defined Plans: Proposed amendments to IAS 19

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: 'Compatibility Analysis IFRS for SME’s and the Council Directives'

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een advies (2010/4) over de omrekeningsverschillen ontstaan bij omrekening van het kapitaal naar aanleiding van het verkrijgen van de afwijking inzake functionele valuta

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: IASB Exposure Draft - Conceptuel Framework for Financial Reporting: The Reporting Entity

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: IASB Exposure Draft - Conceptuel Framework for Financial Reporting: The Reporting Entity

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een advies (2010/3) over de boekhoudkundige verwerking van stockdividenden

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een advies (2010/2) over de boekhoudkundige verwerking van het stelstel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992- Update

 • De Commissie voor Boekhoudkundige normen bezorgt aan de Europese Commissie haar visie inzake: questionnaire on the use of the current options in the Directives

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van Bulletin nr. 52 aan. Een exemplaar van Bulletin nr. 52 kan worden aangekocht aan de prijs van 30€. Het volstaat hiervoor een mail te sturen naar cnc.cbn@cnc-cbn.be.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: 'IASB ED Measurement of Liabilities in IAS 37 (limited re-exposure of proposed amendments to IAS 37)

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: 'IASB ED Measurement of Liabilities in IAS 37 (limited re-exposure of proposed amendments to IAS 37)

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan de Europese Commissie haar visie inzake het volgende document: Consultation Paper on the IFRS for SMEs questionnaire

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert: Parlementaire vraag (PV-4) nr.60 van 13 januari 2010 van mevr. Ingrid Claes aan de Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, dhr. V. Van Quickenborne

 • EFRAG publiceert: ' Endorsement status Report Update'

 • EFRAG publiceert: ' The Effects Study Report relating to IFRIC 19'

 • EFRAG publiceert: ' The Endorsement Advice Letter relating to IFRIC 19'

 • EFRAG publiceert:' The Effects Study Report relating to IFRIC 14'

 • EFRAG publiceert: ' The Endorsement Advice Letter relating to IFRIC 14'

 • EFRAG publiceert: ' The Effects Study Report relating to IAS 24'

 • EFRAG publiceert: 'The Endorsement Advice letter relating to IAS 24'

 • EFRAG publiceert: Research Paper on the proposed new Definition of an Asset

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een advies (2010/1) over de interpretatie van de openbaarmakingsverplichting van transacties van enige betekenis met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 10 augustus 2009.

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de publicatie van Bulletin nr. 51 aan. Een exemplaar van Bulletin nr. 51 kan worden aangekocht aan de prijs van 30€.  Het volstaat hiervoor een mail te sturen naar cnc.cbn@cnc-cbn.be.

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een advies (2009/16) over de omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies.

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen publiceert een advies (2009/15) over de boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen.

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: 'EFRAG's draft Comment letter on the IASB Exposure Draft 'Management Commentary'.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een advies (2009/14) over de boekhoudkundige verwerking van groenestroom-en warmtekrachtcertificaten

terug naar top
sitemap