Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: 'Draft Endorsement advice and effects study report on amendments to IAS 24 Related Party Disclosures'

 • De Commissie voor boekhoudkundige normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: 'EFRAG's final comment letter on part 2 of the IASCF Constitutional Review: Proposals for enhanced public accountability'.

 • EFRAG publiceert:' 'FRAG's comment letter on the IASB's ED Rate-regulated Acitivties.

 • EFRAG publiceert:' Endorsement Status Report Update'.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert  een  ontwerpadvies met betrekking tot de toepassing van algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten.  Gezien de algemene draagwijdte van de boekhoudprincipes opgenomen in dit ontwerpadvies, is het niet uitgesloten dat de Commissie het toepassingsgebied van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de raadpleging.

  Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen per post (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, c/o Federale Overheidsdienst Economie, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be), en dit ten laatste tegen 31 maart 2010 om 18u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: 'IASB Exposure Draft concerning Improvements to IFRS's, published by the International Accounting Standards Board'.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan het IASB haar visie inzake: 'IASB Exposure Draft concerning the Rate-Regulated Activities, published by the International Accounting Standards Board'.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: 'Exposure Draft concerning the Rate-Regulated Activities, published by the International Accounting Standards Board.'

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bezorgt aan EFRAG haar visie inzake: 'Exposure Draft published by the International Accounting Standards Board concerning Improvements to IFRSs'.

 • Het Belgisch Staatsblad publiceert op 30 november 2009 het Ministerieel besluit van 26 oktober 2009 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor boekhoudkundige normen van 17 december 2008.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een advies (2009/13) over de boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

terug naar top
sitemap