Legislation

1329/2006 VERORDENING (EG) VAN DE COMMISSIE van 8 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van Interpretaties 8 en 9 van het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (Voor de EER relevante tekst)

terug naar top
sitemap