Formulier

Verzend commentaar op "Verenigingen en stichtingen - Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) - Hereniging van het eigendomsrecht"

Velden met * zijn vereist.
*
*
*
terug naar top
sitemap