Adviezen ter publieke consultatie

Belangrijke adviezen worden voorafgegaan door de publicatie van een ontwerpadvies.

Deze werkwijze kadert in een transparant beleid, stemt overeen met de actuele praktijk van soortgelijke accounting standard setters (zgn."due process procedure") en moet verzekeren dat alle belanghebbende en belangstellende partijen actief betrokken worden bij het tot stand komen van de adviezen.

Commentaren kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij het CBN- secretariaat. Indien commentaar in elektronische vorm wordt ingediend, kan gebruik worden gemaakt van een on-line formulier.

 • Ontwerpadvies: "Cijfers van het vorig boekjaar bij opmaak jaarrekening volgens nieuw model "

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Cijfers van het vorig boekjaar bij opmaak jaarrekening volgens nieuw model ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 7 maart 2017 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Boekhoudkundige verwerking van moratoriumintresten "

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van moratoriumintresten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 10 april 2017 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Groottecriteria artikel 15 W.Venn."

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Groottecriteria artikel 15 W.Venn. - Verbonden vennootschappen - Verschillende afsluitingsdata - Wijziging van consolidatiekring ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 11 april 2017 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

terug naar top
sitemap