Adviezen ter publieke consultatie

Belangrijke adviezen worden voorafgegaan door de publicatie van een ontwerpadvies.

Deze werkwijze kadert in een transparant beleid, stemt overeen met de actuele praktijk van soortgelijke accounting standard setters (zgn."due process procedure") en moet verzekeren dat alle belanghebbende en belangstellende partijen actief betrokken worden bij het tot stand komen van de adviezen.

Commentaren kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij het CBN- secretariaat. Indien commentaar in elektronische vorm wordt ingediend, kan gebruik worden gemaakt van een on-line formulier.

 • Ontwerpadvies: "Onbeperkt aansprakelijke vennoot: vermelding in de jaarrekening "

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Onbeperkt aansprakelijke vennoot: vermelding in de jaarrekening ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 augustus 2017 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Reverse factoring"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Reverse factoring ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 augustus 2017 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Kapitaalvermindering na incorporatie herwaarderingsmeerwaarde in kapitaal"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies “Kapitaalvermindering na incorporatie herwaarderingsmeerwaarde in kapitaal". Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 28 juli 2017 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Transacties onder gemeenschappelijke leiding (Common control transactions)"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies “ Transacties onder gemeenschappelijke leiding (Common control transactions) ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 25 juli 2017 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

terug naar top
sitemap