Adviezen ter publieke consultatie

Belangrijke adviezen worden voorafgegaan door de publicatie van een ontwerpadvies.

Deze werkwijze kadert in een transparant beleid, stemt overeen met de actuele praktijk van soortgelijke accounting standard setters (zgn."due process procedure") en moet verzekeren dat alle belanghebbende en belangstellende partijen actief betrokken worden bij het tot stand komen van de adviezen.

Commentaren kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij het CBN- secretariaat. Indien commentaar in elektronische vorm wordt ingediend, kan gebruik worden gemaakt van een on-line formulier.

 • Ontwerpadvies: "Interpretatie van code 99084 in de toelichting 5.14 van de geconsolideerde jaarrekening"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Interpretatie van code 99084 in de toelichting 5.14 van de geconsolideerde jaarrekening ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 3 april 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Omzet – RIZIV‐heffingen op de omzet van terugbetaalbare geneesmiddelen"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Omzet – RIZIV‐heffingen op de omzet van terugbetaalbare geneesmiddelen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 2 april 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 6 april 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "WAP rendementswaarborg voor werkgeversbijdragen van aanvullende pensioentoezeggingen"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de WAP rendementswaarborg voor werkgeversbijdragen van aanvullende pensioentoezeggingen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 8 maart 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Belastingen"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belastingen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 6 maart 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Belgische bijkantoren van vennootschappen naar buitenlands recht"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belgische bijkantoren van vennootschappen naar buitenlands recht: toepassing van het Belgisch boekhoudrecht - begrip "bijkantoor" - publicatieplicht ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 27 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Zetelverplaatsing"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Zetelverplaatsing naar België (inbound) - Verschil in waarderingsregels ten opzichte van het boekhoudkundig refgerentiestelsel van de Staat van herkomst ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 26 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 23 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Tax shelter voor podiumkunsten"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Tax shelter voor podiumkunsten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 22 februari 2018 vóór 17u

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Eenhoofdige vennootschap: vermeldingen in de toelichting"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Eenhoofdige vennootschap: vermeldingen in de toelichting ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 21 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Voorzieningen"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Voorzieningen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Aftrek voor innovatie-inkomsten"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Aftrek voor innovatie-inkomsten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 19 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Rekening 130 Wettelijke reserve"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Rekening 130 Wettelijke reserve ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 20 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

terug naar top
sitemap