Adviezen ter publieke consultatie

Belangrijke adviezen worden voorafgegaan door de publicatie van een ontwerpadvies.

Deze werkwijze kadert in een transparant beleid, stemt overeen met de actuele praktijk van soortgelijke accounting standard setters (zgn."due process procedure") en moet verzekeren dat alle belanghebbende en belangstellende partijen actief betrokken worden bij het tot stand komen van de adviezen.

Commentaren kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij het CBN- secretariaat. Indien commentaar in elektronische vorm wordt ingediend, kan gebruik worden gemaakt van een on-line formulier.

 • Ontwerpadvies: "Groottecriteria - Alternatieve berekening van de omzet op geconsolideerde of geaggregeerde basis"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Groottecriteria - Alternatieve berekening van de omzet op geconsolideerde of geaggregeerde basis ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 19 juli 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Het boekhoudkundig niet-compensatiebeginsel"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Het boekhoudkundig niet-compensatiebeginsel ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 20 juli 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Vrijstelling m.b.t. het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Vrijstelling m.b.t. het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 augustus 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "De boekhoudkundige verwerking van winstpremies"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van winstpremies ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 augustus 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Duo-legaat - Vereniging en stichting "

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Duo-legaat - Vereniging en stichting ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 augustus 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

terug naar top
sitemap