Adviezen ter publieke consultatie

Belangrijke adviezen worden voorafgegaan door de publicatie van een ontwerpadvies.

Deze werkwijze kadert in een transparant beleid, stemt overeen met de actuele praktijk van soortgelijke accounting standard setters (zgn."due process procedure") en moet verzekeren dat alle belanghebbende en belangstellende partijen actief betrokken worden bij het tot stand komen van de adviezen.

Commentaren kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij het CBN- secretariaat. Indien commentaar in elektronische vorm wordt ingediend, kan gebruik worden gemaakt van een on-line formulier.

 • Ontwerpadvies: "Begin van het boekjaar"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Begin van het boekjaar ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 31 mei 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Provisie aanvullende dagen verlof - Arbeidsduurvermindering"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Provisie aanvullende dagen verlof - Arbeidsduurvermindering ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 mei 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Verkoop van (oplaadbare) betaalkaarten"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verkoop van (oplaadbare) betaalkaarten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 22 mei 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Toekenning van gratis aandelen (Restricted Stock Units) als bonus"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Toekenning van gratis aandelen (Restricted Stock Units) als bonus ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 1 juni 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Schulden gewaarborgd door een zakelijke zekerheid - Niet in de balans opgrenomen rechten en verplichtingen"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Schulden gewaarborgd door een zakelijke zekerheid - Niet in de balans opgrenomen rechten en verplichtingen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 18 juni 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Going concern - Waarderingsregels bij de stopzetting of gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf van een onderneming"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Going concern - Waarderingsregels bij de stopzetting of gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf van een onderneming ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 20 juni 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

terug naar top
sitemap