Adviezen

Opzoeking adviezen op trefwoord
overzicht
trefwoorden
CBN-advies 2016/5 Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk
CBN-advies 2011/6 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken
  
CBN-advies 126-6 Afzonderlijke waardering bij voorraden en materiële vaste activa Archief: oud advies 126-6
CBN-advies 126-7 Waardering van de aanschaffingsprijs van de voorraden op grond van de verkoopprijs Archief: oud advies 126-7
CBN-advies 132-1 LIFO-methode Archief: oud advies 132-1
CBN-advies 132-2 Voorraden waarvan de verkoopprijs door de Overheid gewaarborgd is Archief: oud advies 132-2
CBN-advies 132-3 Hulpstoffen, voorraad of diverse goederen - Criteria (Dit advies werd geïntegreerd in en vervangen door advies 132/7)
CBN-advies 132-4 Termijnovereenkomsten op handelsgoederen Archief: oud advies 132-4
CBN-advies 132-5 Rechten tot vertoning van films Archief: oud advies 132-5
CBN-advies 132-6 Vooruitbetalingen Archief: oud advies 132-6
CBN-advies 132-7 Boeking en waardering van voorraden Archief: oud advies 132-7
CBN-advies 138-5 Software Archief: oud advies 138-5
CBN-advies 150-1 Materiële vaste activa - Onderscheid met voorraden Archief: oud advies 150-1
CBN-advies 171 Boekhoudkundige verwerking van afvalstoffen
  
CBN-advies NFP-3 Boekhoudkundige verwerking van goederenvoorraden in kringloopcentra opgericht als vereniging zonder winstoogmerk.
terug naar top
sitemap