Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 21 februari 2018.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 6 april 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Interpretatie van code 99084 in de toelichting 5.14 van de geconsolideerde jaarrekening ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 3 april 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Omzet – RIZIV‐heffingen op de omzet van terugbetaalbare geneesmiddelen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 2 april 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 31 januari 2018.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de WAP rendementswaarborg voor werkgeversbijdragen van aanvullende pensioentoezeggingen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 8 maart 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belastingen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 6 maart 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/18 : " Afschrijving van materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen - Inresultaatname van kapitaalsubsidies ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/17 : " Reverse factoring ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/16 : " Onbeperkt aansprakelijke vennoot: vermeldingen in de jaarrekening ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/15 : " Transacties onder gemeenschappelijke leiding (Common control transactions) "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belgische bijkantoren van vennootschappen naar buitenlands recht: toepassing van het Belgisch boekhoudrecht - begrip "bijkantoor" - publicatieplicht ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 27 maart 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Zetelverplaatsing naar België (inbound) - Verschil in waarderingsregels ten opzichte van het boekhoudkundig referentiestelsel van de Staat van herkomst ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 26 februari 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 23 februari 2018 vóór 17u.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Tax shelter voor podiumkunsten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 22 februari 2018 vóór 17u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Eenhoofdige vennootschap: vermeldingen in de toelichting ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 21 februari 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Rekening 130 Wettelijke reserve ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 20 februari 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 19 februari 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Aftrek voor innovatie-inkomsten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 februari 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Voorzieningen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 februari 2018 vóór 17u.

 • Onze beste wensen voor 2018

terug naar top
sitemap