Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/15: " Boekhoudkundige verwerking van onder meer de rendementswaarborg voor werkgeversbijdragen in het kader van een aanvullende pensioentoezegging ".

 • Met genoegen kondigt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de uitgave aan van haar Jaarboek 2018.

  Het jaarboek kost 110 euro en kan worden besteld bij de uitgever, Larcier Group.

  Leden van het BIBF, het IAB, het IBJ en het IBR genieten van bijzondere voorwaarden.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/14: " Belastingen ". Dit advies vervangt de CBN-adviezen 128/1, 128/3, 128/4, 128/6 en 141.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar Jaarverslag 2017 - activiteiten en rekeningen.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Duo-legaat - Vereniging en stichting ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 augustus 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van winstpremies ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 augustus 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Vrijstelling m.b.t. het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 augustus 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/13: " Provisie aanvullende dagen verlof - Arbeidsduurvermindering "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/12 : " Interpretatie van code 99084 in de toelichting 5.14 van de geconsolideerde jaarrekening "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/11 : " Verkoop van (oplaadbare) betaalkaarten "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/10 : " Omzet - RIZIV-heffingen op de omzet van terugbetaalbare geneesmiddelen "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/09 : " Tax shelter voor podiumkunsten ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Het boekhoudkundig niet-compensatiebeginsel ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 20 juli 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Groottecriteria - Alternatieve berekening van de omzet op geconsolideerde of geaggregeerde basis ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 19 juli 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/08 : " Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/07 : " Vereniging van aandelen in handen van één enkele rechtspersoon: vermeldingen in de toelichting "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/06 : " Belgische bijkantoren van vennootschappen naar buitenlands recht: toepassing van het Belgisch boekhoudrecht - begrip "bijkantoor" - publicatieplicht. " Dit advies vervangt de adviezen 1-1, 1-5, 1-5bis, 2009/2 en 2017/12.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 30 mei 2018.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 9 mei 2018.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Going concern - Waarderingsregels bij de stopzetting of gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf van een onderneming ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 20 juni 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verbeterde versie van het ontwerpadvies " Begin van het boekjaar ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 31 mei 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Schulden gewaarborgd door een zakelijke zekerheid - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 18 juni 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/05 : " Rekening 130 - Wettelijke reserve ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/04 : " De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/03 : " Zetelverplaatsing naar België (inbound) - Verschil in waarderingsregels ten opzichte van het boekhoudkundig referentiestelsel van de staat van herkomst ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/02 : " Belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2018/01 : " Aftrek voor innovatie-inkomsten ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Toekenning van gratis aandelen (Restricted Stock Units) als bonus ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 1 juni 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 18 april 2018.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verkoop van (oplaadbare) betaalkaarten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 22 mei 2018 vóór 17u.

 • Fitness check consultation on public reporting by companies

  The fitness check of the EU framework on public reporting by companies aims to assess whether the EU reporting framework is still fit for purpose. Its first objectives are to assess whether the EU public reporting framework is overall still relevant for meeting the objectives, adds value at the European level, and is effective, internally consistent, coherent with other EU policies, efficient and not unnecessarily burdensome. Secondly it will also review specific aspects of the existing legislation as required by EU law, and thirdly it will assess whether the EU public reporting framework is fit for new challenges (sustainability, digitalisation).

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Provisie aanvullende dagen verlof - Arbeidsduurvermindering ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 mei 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 21 maart 2018.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 21 februari 2018.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 6 april 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Interpretatie van code 99084 in de toelichting 5.14 van de geconsolideerde jaarrekening ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 3 april 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Omzet – RIZIV‐heffingen op de omzet van terugbetaalbare geneesmiddelen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 2 april 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 31 januari 2018.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de WAP rendementswaarborg voor werkgeversbijdragen van aanvullende pensioentoezeggingen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 8 maart 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belastingen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 6 maart 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/18 : " Afschrijving van materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen - Inresultaatname van kapitaalsubsidies ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/17 : " Reverse factoring ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/16 : " Onbeperkt aansprakelijke vennoot: vermeldingen in de jaarrekening ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/15 : " Transacties onder gemeenschappelijke leiding (Common control transactions) "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belgische bijkantoren van vennootschappen naar buitenlands recht: toepassing van het Belgisch boekhoudrecht - begrip "bijkantoor" - publicatieplicht ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 27 maart 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Zetelverplaatsing naar België (inbound) - Verschil in waarderingsregels ten opzichte van het boekhoudkundig referentiestelsel van de Staat van herkomst ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 26 februari 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 23 februari 2018 vóór 17u.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Tax shelter voor podiumkunsten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 22 februari 2018 vóór 17u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Eenhoofdige vennootschap: vermeldingen in de toelichting ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 21 februari 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Rekening 130 Wettelijke reserve ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 20 februari 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 19 februari 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Aftrek voor innovatie-inkomsten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 februari 2018 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Voorzieningen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 februari 2018 vóór 17u.

 • Onze beste wensen voor 2018

terug naar top
sitemap