Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 10 mei 2017.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 19 april 2017.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies "Verenigingen en stichtingen - Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) - Hereniging van het eigendomsrecht". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 2 juni 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerp van technische nota " Definiëring van EBIT / EBITDA  na omzetting van de accounting richtlijn ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van deze nota aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 1 juni 2017 vóór 17u.

 • De 5de Dag van de CBN, gepland op 26 april 2017, is uitgesteld en verdaagd naar een nader te bepalen datum. Meer informatie over het evenement zal op het geschikte moment worden bekendgemaakt.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de vergoeding voor een borg in het kader van de financiering van een voor verkoop bestemd onroerend goed ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 11mei 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Bijkantoor: openbaarmakingsverplichtingen - taal ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 10 mei 2017 vóór 17u.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Opname van financiële vaste activa geboekt tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde in de toelichting van de jaarrekening ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 9 mei 2017 vóór 17u.
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/08 : " Cijfers van het vorig boekjaar bij opmaak jaarrekening volgens nieuw model ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/07 : " Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/06 : " Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 15 maart 2017.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/05 : " Invoer: douanerechten en verlegging van de heffing van de btw "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/04 : " Gegeven borgtochten in contanten en effecten"
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Groottecriteria artikel 15 W.Venn. - Verbonden vennootschappen - Verschillende afsluitingsdata - Wijziging van consolidatiekring ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 11 april 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van moratoriumintresten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 10 april 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/03 : " Groottecriteria - Boekjaar korter of langer dan 12 maanden "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/02 : " Gezamenlijke controle - groottecriteria "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert CBN-advies 2017/01 : " Consortium - lidmaatschapsrechten (artikel 1401, 5 BW) "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft een vacature voor een Nederlandstalige vertaler (m/v). Functiebeschrijving, arbeidsvoorwaarden en modaliteiten: zie bijlage.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 1 februari 2017.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Cijfers van het vorig boekjaar bij opmaak jaarrekening volgens nieuw model ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 7 maart 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 11 januari 2017.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ".  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 22 februari 2017 vóór 17u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 21 februari 2017 vóór 17u.

 • Onze beste wensen voor 2017

terug naar top
sitemap