Adviezen ter publieke consultatie

Belangrijke adviezen worden voorafgegaan door de publicatie van een ontwerpadvies.

Deze werkwijze kadert in een transparant beleid, stemt overeen met de actuele praktijk van soortgelijke accounting standard setters (zgn."due process procedure") en moet verzekeren dat alle belanghebbende en belangstellende partijen actief betrokken worden bij het tot stand komen van de adviezen.

Commentaren kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij het CBN- secretariaat. Indien commentaar in elektronische vorm wordt ingediend, kan gebruik worden gemaakt van een on-line formulier.

 • Ontwerpadvies: "Exonération relative au passif social en vertu du statut unique"

  La Commission des Normes Comptables publie un projet d'avis « Exonération relative au passif social en vertu du statut unique ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 15 août 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Groottecriteria - Alternatieve berekening van de omzet op geconsolideerde of geaggregeerde basis"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Groottecriteria - Alternatieve berekening van de omzet op geconsolideerde of geaggregeerde basis ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 19 juli 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Le principe comptable de non compensation"

  La Commission des Normes Comptables publie un projet d'avis « Le principe comptable de non compensation ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 20 juillet 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Het boekhoudkundig niet-compensatiebeginsel"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Het boekhoudkundig niet-compensatiebeginsel ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 20 juli 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Critères de taille - Calcul alternatif du chiffre d'affaires sur base consolidée ou agrégée"

  La Commission des Normes Comptables publie un projet d'avis « Critères de taille - Calcul alternatif du chiffre d'affaires sur base consolidée ou agrégée ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 19 juillet 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Vrijstelling m.b.t. het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Vrijstelling m.b.t. het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 augustus 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Schulden gewaarborgd door een zakelijke zekerheid - Niet in de balans opgrenomen rechten en verplichtingen"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Schulden gewaarborgd door een zakelijke zekerheid - Niet in de balans opgrenomen rechten en verplichtingen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 18 juni 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Dettes garanties par une sûreté réelle - Droits et engagements hors bilan"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Dettes garanties par une sûreté réelle - Droits et engagements hors bilan ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 18 juin 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Going concern - Waarderingsregels bij de stopzetting of gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf van een onderneming"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Going concern - Waarderingsregels bij de stopzetting of gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf van een onderneming ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 20 juni 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Going concern - Règles d'évaluation en cas de cessation ou de cessation partielle des activités d'une société"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Going concern - Règles d'évaluation en cas de cessation ou de cessation partielle des activités d'une société ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 20 juin 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

terug naar top
sitemap