Adviezen ter publieke consultatie

Belangrijke adviezen worden voorafgegaan door de publicatie van een ontwerpadvies.

Deze werkwijze kadert in een transparant beleid, stemt overeen met de actuele praktijk van soortgelijke accounting standard setters (zgn."due process procedure") en moet verzekeren dat alle belanghebbende en belangstellende partijen actief betrokken worden bij het tot stand komen van de adviezen.

Commentaren kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij het CBN- secretariaat. Indien commentaar in elektronische vorm wordt ingediend, kan gebruik worden gemaakt van een on-line formulier.

 • Ontwerpadvies: "Vente de cartes de paiement (rechargeables) "

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Vente de cartes de paiement (rechargeables) ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 22 mai 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Begin van het boekjaar"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Begin van het boekjaar ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 31 mei 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Provisie aanvullende dagen verlof - Arbeidsduurvermindering"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Provisie aanvullende dagen verlof - Arbeidsduurvermindering ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 mei 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Provision des jours de vacances supplémentaires - Réduction du temps de travail"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Provision des jours de vacances supplémentaires - Réduction du temps de travail ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 16 mai 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Verkoop van (oplaadbare) betaalkaarten"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verkoop van (oplaadbare) betaalkaarten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 22 mei 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Début de l'exercice comptable"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Début de l'exercice comptable ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 31 mai 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Toekenning van gratis aandelen (Restricted Stock Units) als bonus"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Toekenning van gratis aandelen (Restricted Stock Units) als bonus ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 1 juni 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Attribution d'actions gratuites (Restricted Stock Units) comme bonus"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Attribution d'actions gratuites (Restricted Stock Units) comme bonus ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 1er juin 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

terug naar top
sitemap