Adviezen ter publieke consultatie

Belangrijke adviezen worden voorafgegaan door de publicatie van een ontwerpadvies.

Deze werkwijze kadert in een transparant beleid, stemt overeen met de actuele praktijk van soortgelijke accounting standard setters (zgn."due process procedure") en moet verzekeren dat alle belanghebbende en belangstellende partijen actief betrokken worden bij het tot stand komen van de adviezen.

Commentaren kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij het CBN- secretariaat. Indien commentaar in elektronische vorm wordt ingediend, kan gebruik worden gemaakt van een on-line formulier.

 • Ontwerpadvies: "Associé indéfiniment responsable: mentions dans les comptes annuels"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Associé indéfiniment responsable: mentions dans les comptes annuels ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 16 août 2017 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Onbeperkt aansprakelijke vennoot: vermelding in de jaarrekening "

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Onbeperkt aansprakelijke vennoot: vermelding in de jaarrekening ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 augustus 2017 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Reverse factoring"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Reverse factoring ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 augustus 2017 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Reverse factoring"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Reverse factoring ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 16 août 2017 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Réduction de capital après incorporation au capital d’une plus-value de réévaluation"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Réduction de capital après incorporation au capital d’une plus-value de réévaluation». Il n’est pas exclu que la Commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) pour le 28 juillet 2017 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Kapitaalvermindering na incorporatie herwaarderingsmeerwaarde in kapitaal"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies “Kapitaalvermindering na incorporatie herwaarderingsmeerwaarde in kapitaal". Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 28 juli 2017 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Transacties onder gemeenschappelijke leiding (Common control transactions)"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies “ Transacties onder gemeenschappelijke leiding (Common control transactions) ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 25 juli 2017 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Opérations de contrôle commun (Common control transactions)"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Opérations de contrôle commun (Common control transactions) ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 25 juillet 2017 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

terug naar top
sitemap