Adviezen ter publieke consultatie

Belangrijke adviezen worden voorafgegaan door de publicatie van een ontwerpadvies.

Deze werkwijze kadert in een transparant beleid, stemt overeen met de actuele praktijk van soortgelijke accounting standard setters (zgn."due process procedure") en moet verzekeren dat alle belanghebbende en belangstellende partijen actief betrokken worden bij het tot stand komen van de adviezen.

Commentaren kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij het CBN- secretariaat. Indien commentaar in elektronische vorm wordt ingediend, kan gebruik worden gemaakt van een on-line formulier.

 • Ontwerpadvies: "Belastingen"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belastingen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 6 maart 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Impôts"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Impôts ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 6 mars 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Succursales belges de sociétés de droit étranger"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Succursales belges de sociétés de droit étranger: application du droit comptable belge - notion de succursale - obligation de publication ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 27 février 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Belgische bijkantoren van vennootschappen naar buitenlands recht"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belgische bijkantoren van vennootschappen naar buitenlands recht: toepassing van het Belgisch boekhoudrecht - begrip "bijkantoor" - publicatieplicht ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 27 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Zetelverplaatsing"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Zetelverplaatsing naar België (inbound) - Verschil in waarderingsregels ten opzichte van het boekhoudkundig refgerentiestelsel van de Staat van herkomst ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 26 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Transfert de siège"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Transfert de siège à destination de la Belgique (inbound) - Différences d'évaluation avec le référentiel comptable de l'Etat de départ ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 26 février 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Le traitement comptable des comptes de tiers"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Le traitement comptable des comptes de tiers ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 23 février 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 23 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Le tax shelter pour les arts de la scène"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Le tax shelter pour les arts de la scène ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 22 février 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Tax shelter voor podiumkunsten"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Tax shelter voor podiumkunsten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 22 februari 2018 vóór 17u

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Société unipersonnelle: mentions à reprendre dans l'annexe"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Société unipersonnelle: mentions à reprendre dans l'annexe ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 21 février 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Eenhoofdige vennootschap: vermeldingen in de toelichting"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Eenhoofdige vennootschap: vermeldingen in de toelichting ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 21 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Voorzieningen"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Voorzieningen ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Provisions"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Provisions ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 15 février 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Aftrek voor innovatie-inkomsten"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Aftrek voor innovatie-inkomsten ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Déduction pur revenus d'innovation"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Déduction pur revenus d'innovation ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 16 février 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 19 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Crédit d'impôt pour frais de recherche et de développement"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Crédit d'impôt pour frais de recherche et de développement ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 19 février 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Compte 130 Réserve légale"

  La Commission des normes comptables publie un projet d'avis « Compte 130 Réserve légale ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des normes comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) pour le 20 février 2018 à 17h au plus tard.

  Commentaar overmaken

 • Ontwerpadvies: "Rekening 130 Wettelijke reserve"

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Rekening 130 Wettelijke reserve ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc-cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 20 februari 2018 vóór 17u.

  Commentaar overmaken

terug naar top
sitemap